3 เทคนิค เพื่อชนะคู่แข่ง
..
1.) คุณต้องเร็วกว่าคู่แข่ง … ต้องนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ก่อนคู่แข่ง…คุณต้องหาความรู้อยู่เสมอ…มองไกลกว่าคู่แข่ง
..
2.) คุณต้องแตกต่างจากคู่แข่ง … ต้องมีแคแรคเตอร์…ง่ายๆ คือ เป็นตัวของตัวเอง นำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง…เพื่อให้ลูกค้าจดจำคุณได้
..
3.) คุณต้องกล้ากว่าคู่แข่ง … ต้องมีความกล้า…ในสิ่งที่คู่แข่งไม่กล้า!
..
เริ่มต้นธุรกิจ ออกแบบโลโก้ แบรนด์ งานโฆษณาออนไลน์
แพ็คเก็จจิ้งสินค้า ปรึกษา “เอสกิโม สตูดิโอ”