Sales Funnel หรือ ช่องทางการขาย คือกระบวนการหรือรูปแบบการขายที่จะเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นคนรู้จัก จากคนรู้จักก็กลายมาเป็นคนคุ้นเคย และคนคุ้นเคยก็จะมาเป็นลูกค้า หรือสรุปสั้นๆ ว่า Sales Funnel เป็นกระบวนการคัดเลือกลูกค้าเพื่อหาลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงในการขายสินค้า สถานะจาก “รับรู้” (awareness) มาเป็น “สนใจ” (Interest) จากนั้นยังต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ  “ตัดสินใจ” (Decision) แล้ว “สั่งซื้อ” (Action)

จำนวนของผู้บริโภคที่เปลี่ยนสถานะมาจนถึงการซื้อในนั้นสุดท้ายนั้นมีน้อยลงเรื่อย ๆ แบบทรงกรวย ลดหลั่นกันลงมา ดังนั้นสิ่งสำคัญในการทำตลาดออนไลน์นั้น ไม่ได้อยู่ที่การขายในขั้นสุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพยายาม สร้าง Content ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานะ เพื่อดึงให้ Marketing Funnel

ที่สำคัญ คือ “โพสต์ Content” เพื่อเรียกลูกค้า เหมือนแม่เหล็กดูด สำหรับผู้บริโภคตัวระบบการจัดการขั้นตอนในการขายนั้นเรียกว่า “Sales Funnel” นั่นเอง

แต่ปัญหาของเจ้าของธุรกิจหลายรายก็คือ เข้าใจผิดว่าใช้เฟซบุ๊คอย่างเดียวในการสร้างยอดขายได้เลย เพียงแต่เฟสปรับลดการมองเห็นลงเรื่อยๆ ทำให้โพสต์ Content คนเห็นแบบออแกนิคน้อยลง…กระบวนการ รับรู้ น้อยลงเรื่อยๆ ทำให้ ผลลัพธ์ (ยอดขาย) ลดลง เพราะ Leads คนได้น้อยลง

ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจของเจ้าของธุรกิจที่มีต่อสถานะของผู้บริโภคครับ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคหลักที่ทำให้ธุรกิจยังไม่สามารถเปิดตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียที

ซึ่งการโพสต์ปกติ ไม่ตอบโจทย์แล้ว ต้องมีการ กระตุ้นให้เกิดการ “แชร์” คอมเม้นต์ กด Like เพื่อให้เกิดการมองเห็นที่มากขึ้น

LIKE / COMENT / SHARE

เพจที่มี ปฎิสัมพันธ์ LIKE / COMENT / SHARE เยอะ
เฟสบุ๊คจะจัดอันดับว่าเป็นเพจคุณภาพ


แล้วคุณคิดว่าธุรกิจของคุณมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ไหม?