ไฟล์งานที่ลูกค้าได้

ไฟล์โลโก้ 4 ไฟล์
AI = ไฟล์ที่แก้ไขได้ ย่อขยายได้ ใช้ส่งร้านพิมพ์, ร้านตรายาง (เปิดไฟล์จากคอมฯ โปรแกรม Adobe illustrator)

PDF = พิมพ์เองได้เบื้องต้น เปิดใน Photoshop หรือ เวอร์ชั่นอื่นได้

JPG = ใส่ในงานเอกสาร ลงเว็บไซต์

PNG = ไม่มีพื้นหลัง (พื้นหลังโปร่งใส) ใช้ทำลายน้ำเพจ

รับออกแบบโลโก้ รับออกแบบโลโก้