ออกแบบโลโก้

ราคาออกแบบ "โลโก้"

SILVER = 1,500 บ.
ออกแบบ 1 แบบ (ไม่มีตัวเลือก)
แก้ไขได้ 2 ครั้ง > สรุปเหลือ 1 แบบ
...

GOLD = 2,500 บ.
ออกแบบ 3 แบบ ให้เลือก
แก้ไขได้ 3 ครั้ง > สรุปเหลือ 1 แบบ
...

PLATINUM = 5,500 บ.
ออกแบบ 8 แบบ ให้เลือก
แก้ไขได้ 5 ครั้ง > สรุปเหลือ 1 แบบ

..

ไฟล์งานที่ได้รับ มี 4 ไฟล์

AI = ไฟล์ที่แก้ไขได้ ย่อขยายได้ ใช้ส่งร้านพิมพ์, ร้านตรายาง (เปิดไฟล์จากคอมฯ โปรแกรม Adobe illustrator)

PDF = พิมพ์เองได้เบื้องต้น เปิดใน Photoshop หรือ เวอร์ชั่นอื่นได้

JPG = ใส่ในงานเอกสาร ลงเว็บไซต์

PNG = ไม่มีพื้นหลัง (พื้นหลังโปร่งใส) ใช้ทำลายน้ำเพจ

...

สนใจราคาไหนพิมพ์บอกเลย ราคาตามแบบในการเลือกและการปรับแก้
รับออกแบบโลโก้ รับออกแบบโลโก้