โลโก้ ที่มีไอเดีย รับออกแบบโลโก้ eskimo studio ออกแบบโลโก้ โดยเน้นไอเดีย สร้างสรรค์

[ผลงาน] Green Apple โลโก้ผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก เน้นความเรียบง่าย ใส่รูปแอปเปิ้ลในตัวอักษร และรูปเด็กแทรกในสัญลักษณ์#eskimostudio #logo #โลโก้