ออกแบบ สติ๊กเกอร์ ติดแบรนด์ จักรยาน สไมลลี่

ภาพจาก facebook ร้าน http://www.facebook.com/pages/Smiley-PreSchool-Bike/134317056728808