ออกแบบ สติ๊กเกอร์ ติดแบรนด์ จักรยาน สไมลลี่ 7

 

ภาพจาก facebook ร้าน http://www.facebook.com/pages/Smiley-PreSchool-Bike/134317056728808