ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตี๋น้อย ปลาหมึกเส้น ซองสินค้าแบบ2